logo
odzwiedziło nas : 169550 osób | godziny otwarcia:

pn, cz, pt 9.00-17.00 oraz wt, śr 8.00-19.00

| facebook

Biblioteka rozpoczęła realizację praktyk...

2011-03-17 10:49:28

Gminna Biblioteka Publiczna włączyła się w realizację studenckich praktyk zawodowych w ramach projektu „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” przygotowanego przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne w Warszawie

Projekt ten jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek i wspierany jest przez Global Libraries. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Biblioteka przyjęła studentów I roku studiów magisterskich, którzy odbędą praktyki zawodowe, a w zamian za zapewnienie warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyk otrzyma grant w postaci książek określonych przez bibliotekę o łącznej wartości nie wyższej niż 1000,00 zł

logo