logo
odzwiedziło nas : 169450 osób | godziny otwarcia:

pn, cz, pt 9.00-17.00 oraz wt, śr 8.00-19.00

| facebook

Informacja o wyborze oferty

2016-01-29 09:44:36

Dot. postępowania odnośnie zapytania ofertowego GBP-D-276-1/16 na wykonanie zamówienia o wartości netto powyżej 14.000 euro a poniżej 30.000 euro na wykonanie regałów, mebli oraz innych elementów wyposażenia do biblioteki, które stanowią integralną część. Opis zamówienia ujęty został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), w której określono wymagania techniczne dla elementów wyposażenia.

Informacja o wyborze oferty (pobierz plik pdf)

logo