logo
odzwiedziło nas : 169451 osób | godziny otwarcia:

pn, cz, pt 9.00-17.00 oraz wt, śr 8.00-19.00

| facebook

Zapraszamy na terenową grę wiejską w Modlnicy

2016-08-03 14:55:55

Terenowa gra wiejska w Modlnicy Pt. „Egzystencjonalne formy życia mieszkańców wsi Modlnica"

Modlnica 03 września 2016 r. godz. 14.00-18.00

03 września 2016 roku w godzinach od 14.00 do 18.00. Start gry nastąpi o godz. 14.00 w Modlnicy z Amfiteatru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy na ul. Sportowa 2. Terenowa gra wiejska zostanie przeprowadzona na terenie Modlnicy.

W programie Rywalizacja zgłoszonych grup na stacjach rozmieszczonych w różnych punktach.

Ponadto:

  • Prezentacja „Modlnica - szlak historyczny miejsc, których już nie ma”
  • Konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży
  • Koncert Gminnej Orkiestry Dętej,
  • Występ Zespołu Modlnicanie i Kapeli Jurajskiej,
  • W trakcie trwania imprezy, poczęstujemy grochówką i ciastem,
  • Ratownicy z KM PSP i OSP Modlnica udzielą instruktażu w zakresie ratownictwa medycznego,
  • Na zakończenie rozdanie nagród uczestnikom Terenowej Gry wiejskiej.

Patronat Medialny : Dziennik Polski, Przegląd Lokalny

Gra organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji oświaty
i wychowania Gminy Wielka Wieś. Gra przygotowana została przy współpracy SF Teatr Regionalny w Krakowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Referatu Promocji i Rozwoju, Gminy Wielka Wieś, Zespołu Modlnicanie, OSP Modlnica, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlnicy.

Chcemy w ten sposób promować dziedzictwo kulturowe podkrakowskiej wsi Modlnica oraz jej różnorodność, bogactwo tradycji, folkloru oraz spuścizny pozostawionej w dziełach Oskara Kolberga. Poprzez jej organizację przybliżymy dawne i zapomniane życie mieszkańców Modlnicy.

W związku organizacją serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie do wzięcia udziału
w pierwszej grze wiejskiej realizowanej w Modlnicy. Na zgłoszenia czekamy do dnia 27 sierpnia 2016 r. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona (szczegóły
w regulaminie). Uczestników gry wiejskiej obowiązuje strój nieformalny, najlepiej sportowy
i wygodny Dla uczestników przewidujemy nagrody. Zachęcamy również wszystkich, którzy przybędą do śledzenia przebiegu tego wydarzenia. Na zakończenie wszystkich zapraszamy na poczęstunek.

Uczestnicy będą mogli w niestandardowy sposób pozyskać wiedzę z zakresu kultury i historii podczas realizowanej gry. Forma gry będzie wzbogacona o działania z mapą, twórczość plastyczną, taneczną, zagadkami związanymi ze wsią Modlnica, fotografię zabytkowych terenów otuliny dworu, zadania bazujące na talentach i umiejętnościach uczestników. Stacje wyposażone będą w rekwizyty związane z egzystencją mieszkańców Modlnicy w XIX w. i I poł XX w.

Zapraszamy do udziału i kibicowania zawodnikom.

Regulamin

logo