logo
odzwiedziło nas : 168783 osób | godziny otwarcia:

pn, cz, pt 9.00-17.00 oraz wt, śr 8.00-19.00

| facebook

W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego ramach V edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” przyznała Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi dotację w wysokości 7999,30 zł na realizację projektu „W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce”. Celem konkursu było wspieranie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W wyniku pozytywnej oceny formalnej i oceny merytorycznej Biblioteka, razem z 74 instytucjami, zakwalifikowała się do drugiego etapu, w którym dofinansowanie przyznano 30 projektom edukacyjnym. Wśród nich znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.

Projekt będzie realizowany od 01. 03. 2013 do 30. 06. 2013 i jest skierowany do dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat z Wielkiej Wsi, z Białego Kościoła oraz z Modlniczki. Projekt został ukierunkowany na rozbudzenie w dzieciach wartości pozamaterialnych związanych z estetyką, przyrodą i sztuką w nawiązaniu do malarstwa, głównie impresjonistów m.in.: Claude’a Monet’a.
Podczas realizacji projektu położony zostanie nacisk na różne działania związane pośrednio z książką, a bezpośrednio z poszerzaniem i upowszechnianiem wiedzy i kultury w rozmaity sposób.

Partnerami projektu są Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi, Przedszkole Samorządowe w Modlniczce, Szkółka Ogrodnicza - „Ogród Łobzów” w Krakowie, Wydawnictwo Zakamarki w Poznaniu, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele oraz Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach.

Zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni na dwudniowe warsztaty do Warszawy w celu pozyskania nowych narzędzi pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Warsztaty przeprowadziły doświadczone trenerki z Instytutu Komeńskiego. Metody zostaną wykorzystane w projekcie „W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce”.

Zobacz listę nagrodzonych projektów

Zobacz terminarz zajęć przeprowadzonych w ramach projektu.

Zobacz prezentację przedstawiającą, w sposób skrótowy, założenia i działania projektu.

Zobacz prezentację dotyczącą tworzenia zielnika.

Zobacz prezentację "Czym jest sztuka, podroż po świecie impresji", przygotowaną dla dzieci

O konkretnych działaniach realizowanych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco, umieszczając artykuły w <aktualnościach>.

Zobacz relacje:

Zajęcia dotyczące tworzenia zielników (tutaj)

Wizyta w szkółce ogrodniczej Ogród Łobzów (tutaj)

Wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Krakowie, otwarcie wystawy inspirowanej książką "Linnea w ogrodzie Moneta" oraz zajęcia edukacyjne "Czym jest sztuka - podróż po świecie impresji (tutaj)

Fotorelacja z zakładania mini-ogrodów kwiatowych (tutaj)

Zajęcia plastycze - malowanie obrazu impresjonistycznego (tutaj)

Wyjazd do Muzeum Narodowego - Dom Józefa Mehoffera (tutaj)

Piknik artystyczny podsumowanie projektu (tutaj)



logo